Studenckie Koła Naukowe

W II Katedrze Chorób Wewnętrznych, przy poszczególnych klinikach i zakładach aktywnie działają studenckie koła naukowe. Koła te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów medycyny. Studenci SKN uczestniczą w prowadzonych w Katedrze projektach naukowych, których wyniki mogą przedstawiać na uczelnianych oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach SKN. I tak studenci SKN przy II Katedrze wielokrotnie zdobywali na w/w konferencjach główne nagrody, jak również granty naukowe przyznawane przez władze UJCM i stypendia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

Lista SKN przy II Katedrze Chorób Wewnętrznych:

 

Jednostka

Opiekun

Kontakt

Zakład Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości

Prof. dr hab. med. Stanisława Bazan-Socha

 

Klinika Pulmonologii

Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

 

Klinika Angiologii

Prof. dr hab. med. Paweł Maga

 

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Prof. dr hab. med. Marek Sanak

 

 

Skip to content