Pracownicy

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

Kierownik:  Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

 

Kontakt:

Tel. 12 400 3050

Fax. 12 400 3087

 

Klinika Pulmonologii

II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Kierownik:  Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

Zespół:

 • Prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz
 • Dr med. Tomasz Stachura
 • Dr med. Marzena Frołow
 • Dr med. Kamil Polok
 • Dr med. Karolina Górka
 • Dr med. Iwona Gross-Sondej
 • Dr med. Agnieszka Gawlewicz- Mroczka
 • Dr med. Weronika Zastrzeżyńska
 • Lek. med. Anna Trojan-Królikowska
 • Lek. med. Bożena Żurowicz
 • Lek. med. Jacek Krawczyk
 • Lek. med. Marcin Mrugacz
 •  
 •  

Administracja:   

 • Anna Wrzoskiewicz

 

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej

Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Kierownik: Dr hab. med. Jerzy Soja, prof. UJ

Zespół:

 • Dr med. Łukasz Kasper
 • Dr med. Natalia Celejewska-Wójcik

 

Pracownia Patologii Oddychania

Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Kierownik:   Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek

Zespół:

          Dr med. Aleksander Kania

 • Dr med. Marek Przybyszowski

 

 

Klinika Angiologii

II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Tel. 12 400 3000

Fax. 12 400 3017

 

Kierownik: Dr hab. med. Paweł Maga, prof. UJ

Zespół:

 • Dr med. Łukasz Drelicharz
 • Dr med. Tomasz Nowakowski
 • Dr med. Mirosław Woźniak
 • Lek. med. Paweł Kaczmarczyk 
 • Lek. med. Katarzyna Bogucka
 • Lek. med. Martyna Schönborn
 •  

Administracja:  

 • Mgr Renata Kuchnia – Skrzeczek

 

Zakład Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości

II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Tel. 12 424 8020

 

Kierownik: Dr hab. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ

Zespół:

 • Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
 • Dr hab. med. Jerzy Dropiński, prof. UJ
 • Dr med. Magdalena Celińska-Löwenhoff
 • Dr med. Agnieszka  Padjas
 • Dr med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • Dr med. Krzysztof Wójcik

Administracja: 

 • Mgr Małgorzata Walaszek-Pilińska
 •  

 

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklik

 

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Sanak

Zespół:

 • Dr hab. Marcin Surmiak
 • Dr Marcin Kaczor
 • Dr Bogdan Jakieła
 • Dr Hanna Plutecka
 • Lek. Sabina Lichołai
 • Mgr Sylwia Dziedzina
 • Mgr inż. Anna Gielicz
 • Mgr Piotr Barasiński
 • Mgr Joanna Wierciak
 • Mgr Joanna Wilańska

 

Pracownia Komputerowa

 • Mgr inż. Michał Cebo
Skip to content