O nas

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika to duża jednostka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, która skupia wielu lekarzy, wielu magistrów i doktorów nauk biomedycznych oraz duże zespoły pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji i techników. Ich wiedza, dbałość o jej stałe pogłębianie i wielkie zaangażowanie koncentruje się wokół badań służących diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, krążenia i zaburzeń układu immunologicznego.

Historia II Katedry Chorób Wewnętrznych związana jest z dawnym Szpitalem Żydowskim, wybudowanym w 1866 roku, a następnie rozbudowywanym i modernizowanym, do którego pod koniec dwudziestego wieku (w 1999 roku) dobudowano nowoczesne skrzydło szpitalne i zespół laboratoriów (te ostatnie przy wydatnej pomocy rządu Flandrii).

Działalność leczniczą prowadzimy w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2019r. Oddziały Kliniczne i Poradnia Chorób Płuc zostały przeniesione do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie. Natomiast w dawnej siedzibie Katedry przy ulicy Skawińskiej 8 w Krakowie prowadzi nadal działalność Poradnia Chorób Immunologicznych, Poradnia Alergologiczna, część Poradni Chorób Płuc i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej.

Poza pracą naukową, diagnozowaniem i leczeniem chorych, zajmujemy się, jako uczelnia wyższa szkoleniem w zakresie propedeutyki interny, a w ramach interny z alergologii, immunologii, angiologii, pulmonologii oraz genetyki i dietetyki studentów Wydziału Lekarskiego, jak i Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Wielu z nich zdobywa także u nas swe pierwsze doświadczenia naukowe w ramach zajęć Studenckiego Koła Naukowego. Prowadzimy studia doktoranckie dla najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych młodych lekarzy, chcących poświęcić się karierze naukowej. Prowadzenie tej rozległej aktywności ma miejsce w Klinikach Alergologii i Pulmonologii, Angiologii oraz w Poradni Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi i Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron ze szczegółową informacją o poszczególnych jednostkach i dziedzinach naszej działalności.

 

Struktura II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika 

 

Klinika Pulmonologii                                                                                   NSSU ul. Jakubowskiego 2

                Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii         ul. Jakubowskiego 2

                                Poradnia Pulmonologiczna                         ul. Jakubowskiego 2

                                Poradnia Alergologiczna

                Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej

                               Pracownia Bronchoskopii (Zakład Endoskopii NSSU) 

                Pracownia Patologii Oddychania

                                Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego  

 

Klinika Angiologii                                                                                          NSSU ul. Jakubowskiego 2

                Oddział Kliniczny Angiologii NSSU ul. Jakubowskiego 2

                Poradnia Angiologiczna

 

Zakład Alergologii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości         NSSU ul. Jakubowskiego 2

                 Poradnia Alergologiczna

                 Poradnia Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi       

 

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej                     ul. Skawińska 8

Skip to content