POLVAS

Polski Rejestr Zapaleń Naczyń – POLVAS

 

 

Miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych, że stworzyliśmy w Polsce rejestr pierwotnych zapaleń naczyń w ramach Konsorcjum Naukowego Polskiego Rejestru Zapaleń Naczyń (POLVAS). Wstępna informacja o tej inicjatywie ukazała się w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej w 2014 r [1]. Nasz rejestr jest w tej chwili jednym z siedmiu takich inicjatyw na terenie Europy. Konsorcjum ma na celu gromadzenie danych epidemiologicznych i klinicznych (w tym sposobów leczenia i jego powikłań) wszystkich formach pierwotnych i wtórnych zapaleń naczyń tak wymiarze retrospektywnym, jak i przede wszystkim prospektywnym. Nasza retrospektywna baza liczy już obecnie ponad 1250 przypadków. Koncentrujemy się w tej chwili na analizie dostępnych danych dotyczących zapaleń drobnych naczyń przebiegających z obecnością przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA). W najbliższej przyszłości planowane są analizy innych form pierwotnych zapaleń naczyń. W skład Konsorcjum wchodzi dziewięć ośrodków naukowych wraz z reprezentowanymi przez nie jednostkami:

                          1  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie:

   • II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika

 

                          2  Gdański Uniwersytet Medyczny:

   • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
   • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   • Katedra i Klinika Pneumonologii i Alergologii

 

                          3  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

   • Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
   • Katedra i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

 

                         4  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

   • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
   • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

                         5  Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

   • Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

 

                         6 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie:

   • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

 

                         7  Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie:

   • Klinika i Poliklinika Reumatologii
   • Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów
   • Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej

 

                          8 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie:

   • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

 

                         9 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie:

   • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

 

                         10 Uniwersytet Medyczny w Łodzi :

   • Klinika Reumatologii
   • Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedra Chorób Wewnętrznych

 

Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, a jego pracami kieruje Komitet Sterujący (Przewodniczący Komitetu: Prof. dr hab. Jacek Musiał).

 

Wszystkich potencjalnie zainteresowanych współpracą z konsorcjum prosimy natomiast o kontakt na adres: 

POLVAS@cm-uj.krakow.pl

 

Jacek Musiał
Krzysztof Wójcik
w imieniu Konsorcjum POLVAS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, 31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Tel: (+48 12) 430-5314, fax: (+48 12) 430-5068

 

 

 

1. Padjas A i in. Rare disease registries: an initiative to establish vasculitis registry in Poland. Pol Arch Med Wewn 2014; 124: 143-144.

 2. Wójcik K, Wawrzycka-Adamczyk K, Włudarczyk A et al. Clinical characteristics of Polish patients with ANCA-associated vasculitides—retrospective analysis of POLVAS registry. Clin Rheumatol 38, 2553–2563 (2019).

  3. Wójcik K, Biedroń G, Wawrzycka-Adamczyk K et al. Subphenotypes of ANCA-associated vasculitis identified by latent class analysis. Clin Exp Rheumatol. 2021; 39 (Suppl. 129): S62-S68.PMID: 32896241.

  4. Biedroń G, Włudarczyk A, Wawrzycka-Adamczyk K et al. Treatment and its side effects in ANCA-associated vasculitides – Study based on POLVAS registry data, Advances in Medical Sciences, Volume 65, Issue 1, 2020,Pages 156-162,ISSN 1896-1126.

   5. Włudarczyk A, Biedroń G, Wójcik K, et al. ANCA-associated vasculitis patients treated in Polish intensive care units – retrospective characteristics based on the POLVAS registry. Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020;52(4):281-286. doi:10.5114/ait.2020.100047.

   6.Wójcik K, Masiak A, Jeleniewicz R et al. Association of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) specificity with the demographic and clinical characteristics of patients with ANCA-associated vasculitides – w recenzji.

   7. Biedroń G, Włudarczyk A, Wawrzycka-Adamczyk K et al. Respiratory involvement in ANCA-associated vasculitides – retrospective study, based on POLVAS registry – w recenzji.

 

 

 

Skip to content