Warsztaty II Katedry Chorób Wewnętrznych w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 20 grudnia 2019

20 grudnia 2019 roku odbyły się tradycyjne Warsztaty II Katedry połączone ze Spotkaniem Bożonarodzeniowym. Wykład gościnny wygłosił Prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał, kierownik Kliniki Torakochirurgii UJ i Oddział Chirurgii Kl. Piersiowej Sz. JPII w Krakowie.   W spotkaniu wzięli udział zespoły Kliniki Alergii i Immunologii, Klinika Pulmonologii, Kliniki Angiologii, Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej oraz Zakładu Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej.  

Program Warsztatów: 

                                                                                                                                                                

Konferencja naukowa II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ

im Prof. Andrzeja Szczeklika

 

12.00-12.30  Wykład gościnny: „ Oligometastatyczny rak płuca, czyli zmiana paradygmatu.”

Prof dr hab. med. Jarosław Kużdżał (Klinika Torakochirurgii UJ/ Oddział Chirurgii Kl. Piersiowej Sz. JPII w Krakowie)

12.30-13.00  ”Cytrulinowany histon 3, marker zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych, we krwi obwodowej chorych na klinicznie stabilną astmę”
dr Paweł Kuczia, Klinika Alergii i Immunologii

13.00-13.30   Realizacja projektu POL-VENT w Polsce i w OK Pulmonologii SU 

dr Aleksander Kania,  Klinika Pulmonologii

13.30-14.00 “Wpływ przezskórnej angioplastyki balonowej na funkcję śródbłonka tętnic u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych”.

dr Paweł Kaczmarczyk, Klinika Angiologii

14.00-14.30 „Synthetic lethality, czy można wyleczyć raka”

prof. dr hab. med. Marek Sanak,  Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

14.30-15.00  „Zaburzenia w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego u chorych na układowe ANCA-dodatnie zapalenia naczyń”

dr Anna Włudarczyk,  Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej


Powrót


Skip to content