Odwołanie Konferencji Dnia Alergii i Pulmonologii 6 marzec 2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i otrzymaniem pisma z Działu Organizacji i Promocji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowaną na 21 marca br. Konferencję XXIX Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie.

W obecnej nieprzewidywalnej sytuacji szerzenia się zachorowań trudno jest wskazać bezpieczny termin konferencji. Jeżeli natomiast sytuacja zagrożenia epidemiologicznego ulegnie poprawie poinformujemy Państwa o nowym terminie konferencji.

 

Przesyłam wyrazy szacunku i pozdrowienia 

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XXIX Konferencji Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie

 

 

Dział Organizacji I Promocji UJ CM (05.03.2020)

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2, mając na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom chorobą COVID-19, decyzją władz UJ CM wszelkie wydarzenia o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe zaplanowane w marcu zostają przeniesione na inny termin.

Mając powyższe na względzie, proszę o podjęcie stosownych kroków w celu odwołania/zmiany terminu XXIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie” zaplanowanej w dniu 21 marca br.

 

Uniwersytet Jagielloński  – Collegium Medicum

św. Anny 12, 31-008 Kraków

tel.  +48 12 37 04 393

e-mail: promocja@cm-uj.krakow.pl

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarfnego (02.03.2020)                                                 

Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-profesjonalistow-medycznych/

 

 


Powrót


Skip to content