30.03.2021 Warsztaty Wielkanocne II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. A. Szczeklika

30.03.2021 Warsztaty Wielkanocne II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. A. Szczeklika

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi odbyły się Warsztaty Naukowe II Katedry, kolejny raz przez pandemię on line na MS Teams, które zakończyły się wspólnymi życzeniami i serdecznościami wielkanocnymi.          

Program:

18.00     Powitanie   Prof. Krzysztof Sładek

18.00–18.20       Jak przebudowa zapalna nabłonka dróg oddechowych zmienia wrażliwość na zakażanie wirusowe. Dr med. Bogdan Jakieła (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej)

18.20-18.40        Badanie wpływu mepolizumabu na remodeling oskrzeli w ciężkiej astmie. Dr Marek Przybyszowski (Klinika Pulmonologii)

18.40-19.00        POLPIDIA – nowy rejestr pierwotnych niedoborów odporności u osób dorosłych. Dr med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Zakład Alergii, Autoimmunizacji i Zaburzeń Krzepnięcia)

19.00-19.20        Less is more. Czasem więcej znaczy gorzej w medycynie, również w kontekście COVID-19 Dr med. Jacek Górka (Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej CM UJ)

19.20-19.40        Kosmiczna technologia Kaatsu, czyli czy trening interwałowy w połączeniu z  ograniczeniem przepływu żylnego oraz chłodzeniem mięśni może stymulować  parametry śródbłonka oraz proces angiogenezy? Dr Mikołaj Maga (Klinika Angiologii oraz Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauki o Zdrowiu UJ CM).

19.40-20.00        Życzenia Wielkanocne 2021

„Nadzieja…”  Prof. Krzysztof Sładek

Słowo na Wielkanoc  O. Mgr Marek Krzysztof Donaj OSA

20.00-                   Wzajemne życzenia i serdeczności….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót


Skip to content