30.03.2021 Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Prof. dr hab. med. Rafała Niżankowskiego, byłego kierownika Zakładu a następnie Kliniki Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. A. Szczeklika.

30.03.2021 Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Prof. dr hab. med. Rafała Niżankowskiego, byłego kierownika Zakładu a następnie Kliniki Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. A. Szczeklika.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne związane z pandemią SARS-CoV2 spotkanie odbyło się w formie hybrydowej tzn. stacjonarnej na Sali Wykładowej NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 dla mniejszej liczby osób oraz dla wszystkich chętnych w formie zdalnej na platformie MS Team.     

Program spotkania:

Prof. K. Sładek: Powitanie Szanownego Jubilata i Zaproszonych Gości

Prof. P. Maga: Laudacja na cześć Szanownego Emeryta 

Wykład Jubilata Prof. R. Niżankowskiego: „Emerytura gorsza od nowotworu !”

Prof. K. Sładek: Życzenia i podziękowania od zaproszonych gości. 

     Życzenia i gratulacje Jubilatowi złożyli uczestniczący w spotkaniu:  J.M. Rektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. dr med. Maciej Małecki, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego mgr Marcin Jędrychowski oraz zespół lekarski i pielęgniarski Kliniki Angiologii z kierownikiem dr hab. med. Pawłem Magą Prof. UJ oraz byli współpracownicy z OIT przy ul Skawińskiej dr med. Marek Krzanowski, dr med. Wiesław Królikowski.

Ponadto on line łączyli się rozrzuceni po Świecie współpracownicy i przyjaciele:  Dr Maria Serwońska z San Francisco (CA,USA), Ryszard Piętoń z Los Angeles (CA, USA), Dr Andrzej Ryś  z Brukseli (Komisja Zdrowia UE), Tadeusz Jakubowicz (Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Krakowie), Prof. Adam Windak, Prof. Bogdan de Barbaro, Prof. Piotr Głuszko, Prof. Janusz Marcinkiewicz, Prof. Roman Nowobilski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót


Skip to content